Welcome

נושאי הכנס המרכזיים

>> טילים ורקטות

>> אש ותמרון – טווחים קצרים (מקרה בוחן צוק איתן)

>> שילוב אש בעזה

>> שילוב אש-אויר-יבשה – שילוב אש בעזה

>> התאמת החימוש למטרה: רמת הדיוק בכלי נשק

>> אש סטטית, אש מדויקת

>> חופת האש ובניין הכוח

>> לחימה אורבנית – לקחי צבאות בעולם

>> פיתוח טכנולוגיות בעידן של תופעת ההשתנות בשדה הקרב

>> אתגרי הסביבה הדינמית

 

אודות ישראל דיפנס

ארומדיה ישראל בע"מ היא חברת תוכן דינמית, המתמחה בניהול אתרי אינטרנט, בכתיבת תוכן ובהוצאה לאור של מגזינים וספרים. בנוסף, עוסקת החברה בניהול כנסים ותערוכות ומקיימת מספר פעילויות נוספות. פרויקט הדגל של ארומדיה ישראל בע"מ הוא המגזין המודפס IsraelDefense הרואה אור בשתי שפות - מהדורה עברית המיועדת לקהל בארץ ומהדורה אנגלית שמופצת למתעניינים בביטחון ישראל בכל רחבי הגלובוס. המגזין מתפרסם אחת לחודשיים ועוסק בכל תחומי הביטחון הישראלי החל מביטחון הפנים ועד לרמת הביטחון הלאומי. ארומדיה ישראל עוסקת בניהול קטלוגים ואינדקסים בתחומים שונים.

אודות הכנס

הכנס מאורגן על ידי עמותת "יד התותחנים" - העמותה להנצחת מורשת התותחנים בישראל, בשיתוף מפקדת זרוע היבשה, חיל התותחנים.

לאור הצלחתם הרבה של שלושת הכנסים הקודמים, שכללו כל אחד אורחים בכירים רבים מכל העולם, מהתעשיה וממערכות הביטחון השונות, אנחנו ממשיכים במסורת הכנס הדו-שנתי ומקיימים כנס נוסף בשנת 2016.

שני ימי הכנס יערכו ב"בית התותחן" בזכרון יעקב, שם גם יוצגו מערכות נשק ומיטב החידושים והפיתוחים בתחום, בתערוכה גדולה של התעשיות.